Lập tờ khai thuế GTGT

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Thuế > Tờ khai thuế GTGT >

Lập tờ khai thuế GTGT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in Tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

image983

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tháng

Tháng cần lập tờ khai thuế GTGt

Năm

Chọn năm tính thuế

Chỉ tiêu

Nội dung từng chỉ tiêu trong tờ khai

Giá trị HHDV (chưa có thuế)

Giá trị của hàng hóa dịch vụ chưa có thuế

Thuế GTGT

Số thuế GTGT

Ngày HĐ

Ngày phát sinh hóa đơn

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Tờ khai thuế GTGT kích chuột vào biểu tượng image732 trên thanh công cụ để tạo một bảng kê mới.

-       Chọn kỳ tính thuế bằng cách đưa con trỏ chuột vào góc bên phải của ô Tháng và Năm, nhấn chuột vào nút mũi tên lên hoặc xuống image977 để chọn Tháng và Năm cần lập tờ khai.

-       Hệ thống tự động cập nhật số liệu của một số chỉ tiêu chi tiết trong tờ khai.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu Tờ khai thuế GTGT.

-       In: Cho phép in tờ khai thuế GTGT. Để thực hiện chức năng In, tờ khai thuế GTGTcần in sau đó kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn “In”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.