Nhân bản Mã dự phòng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mã dự phòng >

Nhân bản Mã dự phòng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một Mã dự phòng có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với mã dự phòng khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Mã dự phòng cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Mã dự phòng với tất cả thông tin của mã dự phòng gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Mã dự phòng mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Mã dự phòng mới.

Xem thêm

Thêm mới Mã dự phòng

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.