Thêm mới Mã dự phòng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Mã dự phòng >

Thêm mới Mã dự phòng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thêm mới mã dự phòng

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Mã dự phòng, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

R37-13

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã dự phòng

Mã dự phòng (bắt buộc nhập)

Diễn giải

Thông tin chi tiết về mã dự phòng

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi mã dự phòng

Cất

Lưu Mã dự phòng mới

Hủy bỏ

Không lưu Mã dự phòng mới

-       Nhập Mã dự phòng, diễn giải và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Mã dự phòng mới.