Phiên bản R39

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R39

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in phiếu nhập kho thể hiện được thông tin nhập kho theo hoá đơn nào, ngày nào của nhà cung cấp nào để dễ dàng đối chiếu số liệu

Hiện tại khi in mẫu C20-HD: Phiếu nhập kho trên phần mềm, thông tin Theo số... ngày... tháng... năm.... đang hiển thị thông tin số phiếu nhập kho và ngày chứng từ nhập kho. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, kế toán mong muốn Phiếu xuất kho thể hiện thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn để dễ dàng đối chiếu số liệu.

Phiên bản này cho phép người dùng lựa chọn hiển thị thông tin Theo số... ngày... tháng... năm.... theo:

oSố phiếu nhập và ngày chứng từ (như hiện tại)

oHoặc Số hóa đơn, ngày hóa đơn

Chương trình hỗ trợ tùy chọn này trên các giao diện sau:

oPhiếu chi mua vật tư hàng hóa

oChi tiền gửi mua vật tư hàng hóa

oChuyển khoản mua vật tư hàng hóa

oHóa đơn mua vật tư hàng hóa

Ví dụ: Để in phiếu xuất kho hiển thị số hóa đơn và ngày hóa đơn khi in trên giao diện Phiếu chi mua vật tư hàng hóa:

oVào giao diện Phiếu chi mua vật tư hàng hóa

oChọn In\C20-HD: Phiếu nhập kho

oTrên cửa sổ Tham số báo cáo, tích chọn ''Hiển thị thông tin hóa đơn''

R39-001

oNhấn Đồng ý

 

R39-17

Lưu ý:

oTrường hợp đơn vị muốn thay đổi tùy chọn khi in, đơn vị nhấn vào nút In trên giao diện chứng từ, chọn Tùy chọn in, nhấp chuột vào mẫu C20-HD: Phiếu nhập kho, nhấn Thực hiện. Khi đó hộp thoại sẽ hiển thị lại để anh/chị tích chọn hoặc bỏ tích chọn Hiển thị thông tin hóa đơn.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi tìm nhanh các hóa đơn mua hàng để trả tiền cho nhà cung cấp thì có thể chọn được nhiều hóa đơn để trả tiền cùng lúc, đồng thời nhập được số tiền thanh toán cho hóa đơn đó để thao tác nhanh hơn và thuận tiện hơn

Từ phiên bản R27, phần mềm đã hỗ trợ theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp theo hóa đơn. Theo đó khi trả tiền, đơn vị chọn nhà cung cấp cần trả tiền, đặt chuột vào cột "Số chứng từ gốc" và nhấn phím F3 trên bàn phím để chọn nhanh hóa đơn cần thanh toán, mỗi lần chỉ chọn được một hóa đơn. Chi tiết đơn vị có thể xem hướng dẫn tại đây.

Phiên bản này cho phép đơn vị có thể chọn nhanh nhiều hóa đơn cùng lúc, giúp cho thao tác thanh toán tiền cho nhà cung cấp được thuận tiện và nhanh chóng.

Cách thực hiện như sau:

 

 

R39-0015

Lưu ý:

o Trên giao diện chọn chứng từ gốc chưa thanh toán hết, muốn lọc nhanh các hóa đơn đã chọn để kiểm tra tổng tiền của các hóa đơn đã chọn thì:

Kích chuột vào ô vuông như hình bên dưới, sau khi tích chọn chương trình sẽ hiển thị toàn bộ các hóa đơn đã được chọn thanh toán.

R39-004

 

Sau khi chọn chứng từ cần thanh toán và nhấn Đồng ý, trên giao diện chi tiết của chứng từ sẽ hiển thị các dòng tương ứng với các hóa đơn mà anh/chị đã tích chọn, với số tiền hạch toán là số tiền còn nợ chưa trả của mỗi hóa đơn. Anh/chị có thể nhập lại số tiền trả theo thực tế (nếu cần).

 

R39-003

 

 

hmtoggle_plus1Kế toán vật tư muốn khi làm Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (C23-HD) thì có thể lấy cột số liệu kiểm kê bằng cột sổ sách để không mất thời gian xuất ra excel gõ lại

Tại hầu hết các đơn vị khi kiểm kê vật tư, công cụ số liệu thực tế kiểm kê hầu như bằng số liệu sổ sách. Vì vậy các đơn vị mong muốn khi in biên bản kiểm kê số liệu kiểm kê lấy bằng đúng số liệu sổ sách.

Để đáp ứng cho trường hợp này, khi in Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm hàng hóa (Mẫu C23-HD), tại giao diện tham số báo cáo:

oTích chọn ''Lấy số liệu kiểm kê bằng số liệu sổ sách''

oNhấn Đồng ý.

 

R39-3

 

oKhi đó số liệu cột 4 và 5 trên báo cáo sẽ tương ứng với cột 2 và 3. Báo cáo sẽ hiển thị như sau:

 

R39-4

 

hmtoggle_plus1Cải tiến chức năng chọn báo cáo xuất khẩu để nộp cấp trên để kế toán dễ dàng chọn đúng được báo cáo nộp cấp trên

Khi xuất khẩu báo cáo tài chính ra phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2014, phần mềm cho phép tùy chọn xuất khẩu để lựa chọn cách lấy dữ liệu trong báo cáo nộp cấp trên.

Phiên bản này thay đổi cách hiển thị nút Tùy chọn, giúp người dùng dễ dàng chọn đúng cách lấy dữ liệu trên báo cáo xuất ra.

Để tùy chọn xuất khẩu mẫu nào:

Nhấn Tùy chọn xuất khẩu

Tích chọn Không in kinh phí XDCB

Nhấn Đồng ý.

 

R39-005

 

Chi tiết hướng dẫn dẫn xuất khẩu báo cáo tài chính xem tại đây.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in sổ S62 H - Sổ chi tiết chi dự án có thể cộng gộp các bút toán giống nhau để thuận tiện kiểm tra và đối chiếu báo cáo Chi tiết chi dự án

Phiên bản này bổ sung tùy chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau trên tham số báo cáo của sổ S62-H- Sổ chi tiết dự án.

oKhi không tích chọn: Phần mềm chỉ thực hiện cộng gộp các dòng chi tiết trên cùng một chứng từ có phần hạch toán, bộ mục lục ngân sách và diễn giải giống hệt nhau. Khi đó cột Diễn giải lấy diễn giải chung của các dòng hạch toán đó.

oKhi tích chọn: Phần mềm thực hiện cộng gộp các dòng chi tiết trên cùng một chứng từ có phần hạch toán và bộ mục lục ngân sách giống nhau. Khi đó cột Diễn giải của dòng cộng gộp lấy diễn giải chung trên chứng từ. Các dòng không cộng gộp vẫn hiển thị như hiện tại, cột Diễn giải là diễn giải chi tiết của dòng chứng từ đó.

 

R39-8

hmtoggle_plus1Kế toán muốn cập nhật thay đổi mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC cho cả mẫu tùy chỉnh để phục vụ sửa mẫu theo yêu cầu của kho bạc

- Tại mỗi địa phương khác nhau, nhu cầu quản lý của kho bạc khác nhau nên kho bạc yêu cầu mẫu bảng kê khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu này chương trình hỗ trợ chức năng tùy chỉnh mẫu bảng kê theoThông tư số 39/2016/TT-BTC để giúp đơn vị tự tùy chỉnh mẫu bảng kê theo yêu cầu của kho bạc.

- Ví dụ: Kho bạc yêu cầu mẫu bảng kê như hình phía dưới. Mẫu này có đặc điểm như sau:

o Số thứ tự đánh theo từng dòng tiểu mục

o Bảng kê có hai loại dòng số liệu:

Dòng cộng tiểu mục: Dòng này hiển thị ở phía trên các dòng chi tiết và lấy số liệu của tổng tiểu mục đó lên

Dòng chi tiết: Hiển thị theo từng hóa đơn, ngày hóa đơn, số chứng từ, ngày chứng từ, tiểu mục và diễn giải.

                                                                                                                                                 

R39-0017

- Để tùy chỉnh mẫu trên:

Vào Tiện ích\Tùy chỉnh mẫu\Tùy chỉnh mẫu bảng kê TT số 39/2016/TT-BTC... Chi tiết cách tùy chỉnh mẫu, đơn vị có thể xem tại đây.

Vào tab Các cột trên báo cáo để thiết lập các cột trên bảng kê

R39-0012

oVào Tab Các dòng trên báo cáo để thiết lập các dòng trên bảng kê: Để thiết lập được mẫu bảng kê như yêu cầu trên thì: Thực hiện thiết lập hai dòng số liệu như hình sau:

R39-0014

 

oSau khi chọn xong để xem trước mẫu tùy chỉnh đã đáp ứng nhu cầu chưa thì nhấn vào <<Xem trước>> để xem trước mẫu.

oTiếp tục nhấn <<Cất mẫu>> để lưu lại các tùy chỉnh.

o Vào giao diện chứng từ để in bảng kê chi tiết. Ví dụ: Vào giao diện bảng kê chứng từ thanh toán thực chi, tiếp tục nhấn In\Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC) (Mẫu tùy chỉnh).

R39-0011