Sửa Đề tài

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đề tài >

Sửa Đề tài

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về Đề tài cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Đề tài cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Đề tài, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.