Xóa Đề tài

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Đề tài >

Xóa Đề tài

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Đề tài khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Đề tài cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Lưu ý: Chương trình chỉ cho phép xóa Đề tài chưa phát sinh chứng từ, hoặc chưa có đề tài con.