Ghi giảm tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tài sản cố định >

Ghi giảm tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi tài sản ghi giảm tôi thực hiện ghi sổ kế toán thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oKế toán thực hiện ghi giảm tài sản trong các trường hợp sau:

Tài sản bị hỏng không sử dụng được nữa cần thanh lý

Tài sản ghi giảm do thu hồi, điều chuyển

oCăn cứ vào biên bản thanh lý tài sản hoặc quyết định thu hồi/điều chuyển tài sản kế toán thực hiện ghi giảm tài sản.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNợ TK 214 - Giá trị hao mòn lũy kế

oNợ TK 466 - Giá trị còn lại của tài sản

oCó TK 211 - Nguyên giá tài sản

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 09/05/2015 đơn vị ghi giảm máy siêu âm với các thông tin như sau:

Nguyên giá: 7.116.000.000

Giá trị đã hao mòn: 3.558.000.000

Giá trị còn lại: 3.558.000.000

Hướng dẫn ghi sổ kế toán khi ghi giảm tài sản

1.Đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.vn do MISA cung cấp

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

 Trước hết đơn vị cần kiểm tra thao tác kết nối với phần mềm QLTS.VN do MISA cung cấp bằng cách xem chi tiết Tại đây.

oVào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Ghi giảm tài sản. Chương trình hiển thị màn hình Chọn tài sản Ghi giảm TSCĐ hiển thị danh sách các tài sản được Ghi giảm của các chứng từ có ngày chứng từ nằm trong khoảng thời gian nhất định.

clip0046

oChọn dòng tài sản lấy về hạch toán. Bấm Thực hiện. Chương trình căn cứ vào phương thức và nguồn hình thành tài sản tự động sinh chứng từ hạch toán. Tương ứng với mỗi chứng từ hạch toán trên QLTS.VN, chương trình sẽ sinh thành 1 chứng từ trên MIMOSA với số chứng từ tương ứng.

clip0047

 

oBấm Kết thúc để hoàn tất quá trình Ghi giảm.

oLưu ý: Trong một số trường hợp, chứng từ sinh ra sẽ không thể ghi sổ được do chương trình không có căn cứ để tự động sinh thông tin tiểu mục cho các dòng hạch toán. Để thực hiện ghi sổ, thực hiện sửa chứng từ, cập nhật các thông tin cần thiết. Thao tác thực hiện như sau:

Trên màn hình danh sách Tài sản cố định, chọn Chứng từ Ghi giảm cần cập nhật, bấm Sửa. Chương trình hiển thị màn hình sửa chứng từ Ghi giảm Tài sản cố định.

clip0048

oCập nhật lại các thông tin cần thiết, bấm Cất.

2.Đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.vn

 

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

oVào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Ghi giảm, thêm mới chứng từ Ghi giảm TSCĐ.

oNhập chứng từ ghi giảm TSCĐ căn cứ vào thông tin trên chứng từ gốc (Nợ TK liên quan/Có TK 211 và Nợ TK 214/Có TK 466).

oThao tác nhập và chỉnh chứng từ ghi giảm TSCĐ, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

oGhi giảm TSCĐ trong trường hợp Thanh lý hay Nhượng bán TSCĐ.

oĐể ghi giảm TSCĐ, vào Phân hệ TSCĐ, nhấp phải vào Ghi giảm, chọn Ghi giảm.

_img245

 

_img246

oĐể ghi giảm TSCĐ, vào Phân hệ TSCĐ, nhấp phải vào Ghi giảm, chọn Ghi giảm.

oChương trình hiện ra màn hình Ghi giảm TSCĐ, anh chị nhập đầy đủ các thông tin (như hình vẽ)

Ngày CT, ngày hạch toán  :chương trình tự động ngày theo ngày hệ thống, anh chị sửa lại cho phù hợp.

Số CT: Chương trình tự động nhảy, nhưng anh/ chị có thể sửa lại theo yêu cầu của đơn vị.

Mã tài sản: chọn mã TSCĐ ghi giảm Chương trình tự động định khoản và hiển thị toàn bộ thông tin ghi giảm TSCĐ này, anh chị nhấn nút “ Cất”.

NSD cũng có thể thêm mới chứng từ Ghi giảm TSCĐ bằng cách di chuột vào biểu tượng Ghi giảm trên sơ đồ quy trình của phân hệ TSCĐ rồi chọn Ghi giảm.

TSCĐ ghi giảm trong năm n thì cuối năm n vẫn tính hao mòn cho TSCĐ đó, nhưng sang năm n+1 thì không còn hiển thị giá trị đầu năm của TSCĐ đó nữa.

Lên đầu trang