Mua mới CCDC về sử dụng ngay

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Công cụ dụng cụ > Ghi tăng CCDC >

Mua mới CCDC về sử dụng ngay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi đơn vị tôi mua mới công cụ dụng cụ về sử dụng không thực hiện nhập kho phải làm thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oKhi đơn vị thực hiện mua công cụ dụng cụ về đưa trực tiếp vào sử dụng không qua kho, quy trình thực hiện như sau:

Kế toán lập phiếu giao nhận công cụ dụng cụ

Nhà cung cấp thực hiện giao trực tiếp công cụ dụng cụ cho bộ phận, phòng ban sử dụng

Cán bộ quản lý tài sản thực hiện khai báo công cụ dụng cụ và ghi tăng công cụ dụng cụng trên ứng dụng QLTS.VN.

Căn cứ vào phiếu giao nhận đã có đầy đủ chữ ký của người giao và bộ phận sử dụng, căn cứ vào hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp và các chứng từ thanh toán (trường hợp thanh toán ngay) kế toán thực hiện hạch toán ghi tăng tài khoản Dụng cụ lâu bền đang sử dụng.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oCăn cứ vào phiếu giao nhận công cụ dụng cụ

Nợ TK 005

oCăn cứ vào hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp và chứng từ thanh toán (trường hợp mua công cụ dụng cụ thanh toán ngay)

Nợ TK 661/662

Có TK 331, 111, 112, 461/462

Hướng dẫn ghi tăng công cụ khi mua về sử dụng luôn

hmtoggle_plus1Trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm QLTS.VN để quản lý CCDC

 

Xem phim hướng dẫn

   

 

    Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Khi đó phần mềm QLTS.VN sẽ quản lý chi tiết CCDC: số lượng, giá trị, theo từng phòng ban sử dụng; phần mềm Mimosa chỉ quản lý việc hạch toán kế toán. Khi mua CCDC về sử dụng ngay, đơn vị cần thao tác theo 2 bước: Mua và ghi tăng.

Bước 1:Khi mua CCDC: Căn cứ hình thức mua CCDC, anh chị vào phân hệ tương ứng để làm chứng từ mua. Ví dụ mua bằng chuyển khoản kho bạc, anh chị vào phân hệ Kho bạc, chọn Chuyển khoản kho bạc, nhập đầy đủ các thông tin: Ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ, lý do chi, sau đó nhấn Cất. Chi tiết cách làm chứng từ chuyển khoản kho bạc, anh chị tham khảo Tại đây.

Bước 2: Khi ghi tăng CCDC: anh chị chỉ cần kết nối với phần mềm QLTS.VN của MISA, chi tiết cách kết nối anh chị xem Tại đây. Phần mềm sẽ hỗ trợ lấy tự động các chứng từ ghi tăng CCDC từ phần mềm QLTS.VN của đơn vị xuống phần mềm Mimosa bằng cách sau:

Anh chị kiểm tra kết nối với phần mềm QLTS.VN, xem đã kết nối cả phần CCDC hay chưa, nếu chưa, anh chị thực hiện kết nối.

Anh chị vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn nút Thêm trên thanh Công cụ, chọn Ghi tăng CCDC.

Màn hình lựa chọn chứng từ ghi tăng CCDC từ QLTS hiển thị, anh chị chọn khoảng thời gian muốn lấy chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

       chon GTCCDC

 

Tiếp theo, anh chị tích chọn CCDC ghi tăng cần lấy, hoặc anh chị tích nút ô vuông trên cùng để chọn hết, sau đó nhấn Thực hiện.

Phần mềm sẽ tự động sinh các chứng từ Ghi tăng CCDC từ QLTS.VN, hạch toán Nợ 005.

Tại chứng từ ghi tăng CCDC từ QLTS, anh chị có thể in được Chứng từ kế toán bằng cách nhấn nút In trên thanh công cụ, chọn Chứng từ kế toán.

hmtoggle_plus1Trường hợp đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.VN để quản lý CCDC

                 

Xem phim hướng dẫn

         

 

         Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Trước hết, anh chị cần khai báo Danh mục CCDC. Để thực hiện khai báo, anh chị có thể làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:  Anh chị vào Danh mục\ Công cụ dụng cụ, nhấn Thêm trên thanh công cụ để khai báo. Anh chị lưu ý nhập đầy đủ các thông tin có dấu (*): mã CCDC, tên CCDC, loại CCDC. Sau đó nhấn Cất để hoàn thành việc khai báo.

Cách 2: Anh chị có thể nhập khẩu danh mục CCDC từ file excel đã có sẵn bằng cách vào Tệp\ Nhập khẩu dữ liệu từ excel, nhấn Tiếp theo, sau đó chọn Đường dẫn đến tệp dữ liệu là file excel có danh sách CCDC của đơn vị. Anh chị lưu ý chọn đúng sheet chứa dữ liệu, số thứ tự dòng tiêu đề trong file excel, và tích đúng Loại dữ liệu là Danh mục, danh mục cần nhập khẩu là Công cụ dụng cụ.

 

khai bao CCDC

 

Sau đó anh chị tích chọn Tiếp theo, Thực hiện để nhập khẩu.

Khi mua CCDC: Căn cứ hình thức mua CCDC, anh chị vào phân hệ tương ứng để làm chứng từ mua. Ví dụ mua bằng chuyển khoản kho bạc, anh chị vào phân hệ Kho bạc, chọn Chuyển khoản kho bạc, nhập đầy đủ các thông tin: Ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ, lý do chi, sau đó nhấn Cất. Chi tiết cách làm chứng từ chuyển khoản kho bạc, anh chị tham khảo Tại đây.

Sau khi khai báo đầy đủ danh mục CCDC, anh chị tiến hành Ghi tăng CCDC.

Vào phân hệ Vật tư hàng hóa, CCDC, nhấp phải chuột vào Ghi tăng CCDC, chọn Ghi tăng CCDC

 

_img394

 

Chương trình hiện giao diện nhập liệu (như hình vẽ). Anh chị nhập các thông tin cần thiết

 

_img395

 

Điền các thông tin diễn giải, ngày chứng từ, ngày hạch toán, Số Chứng từ, ...

Chọn Mã CCDC, phòng ban và các thông tin khác

Nhấn Cất để lưu giữ chứng từ ghi tăng

Tại đây, anh chị có thể in được Chứng từ kế toán.