Thêm mới Vật tư, Hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư, Hàng hóa >

Thêm mới Vật tư, Hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Vật tư, hàng hóa để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Vật tư, Hàng hóa, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

\image622

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã vật tư, hàng hóa

Mã của vật tư, hàng hóa (bắt buộc nhập)

Tên vật tư, hàng hóa

Tên của vật tư, hàng hóa (bắt buộc nhập)

Loại vật tư, hàng hóa

Xác định loại vật tư, hàng hóa tổng hợp (bắt buộc chọn)

Đơn giá mua

Giá vật tư, hàng hóa mua vào

Đơn giá bán

Giá vật tư, hàng hóa bán ra

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp vật tư, hàng hóa

ĐVT

Đơn vị tính của vật tư, hàng hóa

Đơn vị quy đổi

Đơn vị quy đổi được sử dụng khi có sự khác nhau giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất

Tỷ lệ quy đổi

Tỷ lệ quy đổi giữa đơn vị nhập và đơn vị xuất

Thuế suất

Mức thuế suất áp dụng cho vật tư, hàng hóa: 0%, 5% hoặc 10%

Diễn giải

Thông tin chi tiết về vật tư, hàng hóa

Là dịch vụ

Tích chọn để xác định đối tượng thêm mới là dịch vụ - một loại hàng hóa đặc biệt

Kho ngầm định

Thông tin về kho ngầm định quản lý vật tư, hàng hóa

TK chi phí

Tài khoản quản lý chi phí

TK kho

Tài khoản quản lý kho

TK doanh thu

Tài khoản quản lý doanh thu

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi Vật tư, hàng hóa

Cất

Lưu Vật tư, hàng hóa mới

Hủy bỏ

Không lưu Vật tư, hàng hóa mới

-       Nhập Mã vật tư hàng hóa, Tên vật tư hàng hóa, Loại vật tư hàng hóa và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Vật tư, hàng hóa mới.

Xem thêm

Nhân bản Vật tư, Hàng hóa

Thêm mới Loại vật tư, hàng hóa

Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp

Thêm mới Kho

Thêm mới Tài khoản

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.