Thêm mới khoản lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Khoản lương >

Thêm mới khoản lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Khai báo thêm khoản lương mới dựa trên việc sao chép thông tin từ một khoản lương khác đã có trong danh sách.

Hướng dẫn thực hiện

-       Tại màn hình danh sách Khoản lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

R21-KL

-       Nhập Mã và Tên khoản lương.

-Chọn Loại khoản lương là Thu nhập thường xuyên, Khấu trừ thường xuyên, Thu nhập không thường xuyên, Khấu trừ không thường xuyên tương ứng với tính chất của khoản lương.
-Trường hợp khoản lương là khoản thu nhập thường xuyên hoặc khoản thu nhập không thường xuyên
-Đánh dấu Tính thuế TNCN với các khoản thu nhập chịu thuế
-Đánh dấu Tính BHXH, Tính BHYT, Tính BHTN, Tính KPCĐ với các khoản thu nhập được sử dụng làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn
-Trường hợp khoản lương là khoản khấu trừ thường xuyên hoặc khoản khấu trừ không thường xuyên, đánh dấu Tính thuế TNCN với các khoản được khấu trừ khi tính thuế.

- Đối với các khoản là thu nhập thường xuyên thì có thêm tích chọn "là lương ngạch bậc/hợp đồng". Khoản lương này được tích chọn thì khi phát sinh các khoản khấu trừ không thường xuyên sẽ trừ vào khoản lương này. Hoặc đối với đơn vị tích chọn "Hạch toán khoản trừ lương vào tiểu mục của lương ngạch bậc/hợp đồng" thì tkhi hạch toán các khoản bảo hiểm sẽ khấu trừ vào các khoản lương này. Chú ý: Với mỗi cán bộ chương trình chỉ cho phép chọn được hưởng một khoản lương là lương ngạch bậc/hợp đồng

-Thiết lập Công thức tính cho khoản lương đối với các khoản lương được xác định dựa trên các khoản lương đã có.

-     Nhấn nút <<Cất>> để lưu Ngạch lương mới.

Xem thêm

Thiết lập công thức tính lương

Nhân bản Ngạch lương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.