Sửa khoản lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Khoản lương >

Sửa khoản lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

-    Cập nhật lại tính chất của khoản lương khi có thay đổi về thuế thu nhập cá nhân, các khoản lương tính bảo hiểm

-    Cập nhật lại cách xác định của khoản lương khi có thay đổi

-    Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu Không sử dụng khoản lương khi có thay đổi

Hướng dẫn các thực hiện

-       Chọn Khoản lương cần sửa trong danh sách

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Khoản lương, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới khoản lương

Thiết lập công thức tính lương