Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới TSCĐ để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Tài sản cố định, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại gồm 02 trang: Thông tin chung và Thông tin hao mòn.

image631

 

R21-TS02

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số lượng nhân bản

Cho phép chọn số lượng TSCĐ cần nhân bản. Mặc định khi thêm mới thì số lượng nhân bản = 0, tức chỉ tạo ra 1 TSCĐ duy nhất. Nếu muốn cùng lúc có thể tạo ra nhiều TSCĐ có thông tin tương đối giống nhau, NSD có thể nhập số lượng cần nhân bản tại đây

1. Thông tin chung

Các thông tin chung về TSCĐ

Mã tài sản

Mã của TSCĐ (bắt buộc nhập)

Tên tài sản

Tên của TSCĐ (bắt buộc nhập)

Loại tài sản

Xác định TSCĐ thuộc loại nào (bắt buộc nhập)

Số lượng

Số lượng tài sản

Đơn vị tính

Phòng/Ban

Đơn vị tính của TSCĐ

Tên Phòng/Ban sử dụng TSCĐ (bắt buộc nhập)

Số hiệu

Số hiệu của TSCĐ

Thời gian BH

Thời gian bảo hành TSCĐ

Năm SX

Năm sản xuất TSCĐ

Nước SX

Nước sản xuất TSCĐ

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp TSCĐ

Địa chỉ NCC

Địa chỉ của nhà cung cấp TSCĐ

Diễn giải

Thông tin chi tiết về TSCĐ

2. Thông tin hao mòn

Các thông tin tính hao mòn TSCĐ

Là tài sản điều chuyển

Tích chọn nếu TSCĐ ghi tăng là tài sản nhận điều chuyển đến

Ngày mua

Ngày mua TSCĐ (bắt buộc nhập)

Ngày ghi tăng

Ngày ghi tăng TSCĐ (bắt buộc nhập)

Ngày sử dụng

Ngày bắt đầu đưa TSCĐ vào sử dụng (bắt buộc nhập)

Ngày bắt đầu tính hao mòn

Ngày bắt đầu tính hao mòn TSCĐ (bắt buộc nhập)

Nguyên giá

Nguyên giá của TSCĐ (bắt buộc nhập)

Giá trị hao mòn hàng năm

Giá trị hao mòn của TSCĐ/năm (bắt buộc nhập)

Thời gian sử dụng (năm)

Thời gian sử dụng của TSCĐ. Thông tin này sẽ được tự động điền vào khi NSD chọn loại cho TSCĐ và NSD có thể sửa.

Tỉ lệ tính hao mòn (%)

Tỉ lệ hao mòn của TSCĐ trên một năm. Thông tin này sẽ được tự động điền vào khi NSD chọn loại cho TSCĐ và NSD có thể sửa.

Giá trị hao mòn hàng năm

Số hao mòn hàng năm của TSCĐ. Thông tin này sẽ được tự động điền vào khi NSD nhập nguyên giá TSCĐ.

Hao mòn lũy kế

Hao mòn lũy kế đầu năm của TSCĐ (bắt buộc nhập)

Giá trị còn lại

Giá trị còn lại của TSCĐ tính đến thời điểm khai báo (bắt buộc nhập)

Năm sử dụng còn lại

+ Nếu tài sản mua mới thì bằng thời gian sử dụng của tài sản

+ Nếu tài sản là tài sản cũ: số năm sử dụng còn lại = giá trị còn lại/ Hao mòn năm (được làm tròn)

Đến năm

Là năm cuối cùng sử dụng tài sản

TK nguyên giá

Tài khoản ghi tăng, giảm nguyên giá TSCĐ (bắt buộc nhập)

TK nguồn

Tài khoản nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (bắt buộc nhập)

Chương

Chương ngân sách dùng hạch toán TSCĐ

Loại

Loại dùng hạch toán TSCĐ

Khoản

Khoản dùng hạch toán TSCĐ

Mục

Mục dùng hạch toán TSCĐ

Tiểu mục

Tiểu mục dùng hạch toán TSCĐ

TK Nợ

Tài khoản được ghi nợ khi thực hiện tính hao mòn

TK Có

Tài khoản được ghi có khi thực hiện tính hao mòn

In thẻ TSCĐ

In thẻ TSCĐ của TSCĐ này

Sửa thông tin HM

Sau khi TSCĐ này đã sinh số dư hoặc chứng từ ghi tăng, nhấn vào đây để sửa các thông tin trên tab hao mòn

Cất

Lưu TSCĐ mới

Hủy bỏ

Không lưu TSCĐ mới

-       Nếu TSCĐ là tài sản nhận điều chỉnh, tích chuột vào ô “Là tài sản điều chuyển”.

-       Nếu muốn cùng lúc có thể tạo ra nhiều TSCĐ khác nhau, NSD nhập số lượng cần nhân bản vào ô Số lượng nhân bản.

-       Nhập Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Phòng/Ban, Ngày mua, Ngày ghi tăng, Ngày sử dụng, Ngày bắt đầu tính hao mòn, Nguyên giá, Giá trị hao mòn hàng năm, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại, TK nguyên giá, TK hao mòn và TK nguồn.

-       Nhập các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu TSCĐ mới. Khi lưu TSCĐ mới, sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

-       Trường hợp 1 - TSCĐ có Ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày bắt đầu hạch toán: Sau khi lưu TSCĐ, hệ thống tự động sinh số dư cho TSCĐ đó. NSD có thể kiểm tra số dư bằng cách vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

-       Trường hợp 2 – TSCĐ có Ngày ghi tăng lớn hơn ngày bắt đầu hạch toán: Sau khi lưu TSCĐ, hệ thống sẽ hỏi NSD có muốn sinh chứng từ ghi tăng cho TSCĐ đó hay không. Nếu muốn sinh chứng từ ghi tăng, NSD cần chọn hình thức ghi tăng, sau đó nhấn nút <<Có>> trên hộp hội thoại.

image633

Xem thêm

Nhân bản Tài sản cố định

Thêm mới Phòng/Ban

Thêm mới loại tài sản cố định