Thêm mới Định khoản tự động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Định khoản tự động >

Thêm mới Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép NSD thêm mới nghiệp vụ định khoản thường diễn ra tại đơn vị để trong quá trình hạch toán hệ thống sẽ tự động định khoản nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu cho NSD.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Định khoản tự động, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image575

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại chứng từ

Loại chứng từ cần xây dựng định khoản tự động (bắt buộc chọn)

Tên định khoản

Tên của định khoản tự động (bắt buộc nhập)

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ khi chọn định khoản tự động hiện thời (bắt buộc nhập)

TK Có

Tài khoản ghi Có khi chọn định khoản tự động hiện thời (bắt buộc nhập)

Nguồn

Nguồn ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Chương

Chương ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Loại

Loại ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Khoản

Khoản ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Mục

Mục ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Tiểu mục

Tiểu mục ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Cấp phát

Hình thức cấp phát ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Nghiệp vụ

Nghiệp vụ ngầm định khi chọn định khoản tự động hiện thời

Diễn giải

Thông tin chi tiết về định khoản tự động

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi định khoản tự động

Cất

Lưu định khoản tự động mới

Hủy bỏ

Không lưu định khoản tự động mới

-       Chọn Loại chứng từ cần xây dựng định khoản tự động.

-       Nhập Tên định khoản, TK Nợ, TK Có và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu định khoản tự động mới.

Xem thêm

Nhân bản Định khoản tự động

Thêm mới Tài khoản

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.