Nhân bản Định khoản tự động

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản > Định khoản tự động >

Nhân bản Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một định khoản tự động có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với định khoản tự động khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn định khoản tự động cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Định khoản tự động với tất cả thông tin của định khoản tự động gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho định khoản tự động mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu định khoản tự động mới.

Xem thêm

Thêm mới Định khoản tự động

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.