Thêm bảng tổng hợp ngày nghỉ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, làm đêm >

Thêm bảng tổng hợp ngày nghỉ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Ghi nhận kết quả tổng hợp số ngày nghỉ trừ vào lương của từng cán bộ khi nhận được bảng tổng hợp chấm công từ bộ phận/phòng ban khác

Hướng dẫn thực hiện

-       Tại màn hình Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình nhập chi tiết kết quả tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm.

-       Chọn tháng và Loại bảng tổng hợp là Tổng hợp ngày nghỉ. Trên màn hình chi tiết bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm sẽ chỉ hiển thị các cột Nghỉ không lương, Nghỉ ốm, Nghỉ thai sản để thực hiện ghi nhận kết quả.

Cham_cong_CT

 

-Bấm Chọn cán bộ. Trên màn hình Chọn cán bộ, thực hiện chọn Phòng ban có phát sinh làm đêm, làm thêm giờ, bấm Tìm kiếm. Thực hiện lọc tìm tên cán bộ trên danh sách, bấm chọn. Cán bộ được chọn hiển thị trên màn hình tổng hợp làm đêm, làm thêm

Chon_can_bo

 

-Nhập số ngày nghỉ tương ứng của từng cán bộ. Bấm <<Cất>>
-Trường hợp nhận Bảng tổng hợp chấm công bằng bản mềm (Excel), thực hiện nhập khẩu trực tiếp bảng tổng hợp ngày nghỉ từ file excel tổng hợp chấm công đó

Xem thêm

Nhập khẩu bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm