Đề nghị ghi thu ghi chi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Đề nghị ghi thu ghi chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi phát sinh nghiệp vụ ghi thu ghi chi tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

oKế toán thực hiện lập hồ sơ đề nghị ghi thu, ghi chi gửi lên cơ quan chủ quản

oCơ quan chủ quản tổng hợp báo cáo và đề nghị ghi thu, ghi chi ngân sách của các đơn vị trực thuộc và gửi Cơ quan tài chính

oCơ quan tài chính thực hiện kiểm tra, lập thông tri duyệt y dự toán, lệnh ghi thu, lệnh ghi chi ngân sách

oCăn cứ trên quyết định của Cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản thông báo lại đơn vị về số được duyệt.

hmtoggle_plus0Định khoản

Sau khi lập bảng kê ghi thu ghi chi và được duyệt thanh toán, anh chị hạch toán kết chuyển nguồn từ 511 sang 461:

Nợ TK 5111 / Có TK 461

Hướng dẫn làm thủ tục ghi thu chi chi

Xem phim hướng dẫn:

 

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oĐiều kiện lập bảng kê ghi thu ghi chi

Các chứng từ chi hoạt động phải nằm trong khoảng thời gian lập bảng kê

Trong chứng từ phải có hạch toán Nợ 6612 và Nguồn: Phí, lệ phí để lại hay Nguồn khác; Nghiệp vụ phải là Ghi thu – Ghi chi.

oVào phân hệ Kho bạc, nhấp phải vào Lập bảng kê, Chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu ghi chi.

_img524

- Chọn khoảng thời gian cần lập bảng kê: Anh/chị bấm vào hình tam giác màu đen và chọn khoảng thời gian lập bảng kê.

- Điền thông tin Diễn giải

+ Ngày lập :chương trình nhảy trùng với ngày đến (hoặc đơn vị có thể sửa là ngày thực tế lập bảng kê)

+ Ngày hạch toán:nhập cùng ngày với ngày lập

+ Số CT: chương trình sẽ tự động đánh số, tuy nhiên đơn vị có thể sửa lại theo yêu cầu của đơn vị.

- Ở thẻ Bảng kê chương trình sẽ tự động hiển thị các chứng từ phát sinh, khi chúng ta hạch toán các chứng từ phát sinh liên quan đến Nợ 66121, 66122 và Nghiệp vụ:ghi thu ghi chi

- Tích chọn những chứng từ muốn lên bảng kê.

- Nhấn Cất.

_img525

- Chuyển qua thẻ Thanh toán.

- Tích chọn các chứng từ muốn thanh toán,

-Nhấn nút thanh toán.

_img526

Chương trình tự động kết chuyển nguồn từ TK5111 qua TK 46121

- Muốn xem các chứng từ kết chuyển , nhấn qua thẻ Chứng từ kết chuyển để xem.

_img527

Định khoản: Nợ 5111/ Có 46121

Nguồn: Phí, lệ phí để lại

Cấp phát: Ghi thu – Ghi chi

Nghiệp vụ: Thực chi

* Lưu ý:

Sau khi nhấn nút “ Thanh toán “ thì những chứng từ ghi thu ghi chi sẽ lên báo cáo tài chính như Báo Cáo Tổng hợp phần 1, phần 2; Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh ( B03-H) ( chỉ tiêu bổ sung nguồn kinh phí ).

Khi thu tiền học phí phải chọn Hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên

Khi gửi tiền học phí vào TK tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc thì anh chị phải làm trong Phiếu chi nộp tiền vào Ngân hàng, Kho bạc.

Khi rút tiền từ TK tiền gửi tại Ngân hàng kho bạc về chi thì phải làm trong Phiếu thu rút tiền gửi Ngân hàng kho bạc.

Khi chi hoạt động từ nguồn thu phí phải chọn Nguồn: Phí, lệ phí; Cấp phát: Ghi thu – Ghi chi; Chương, khoản, mục, tiểu mục tương ứng; Nghiệp vụ: ghi thu ghi chi; hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên.

Anh chị có thể tham khảo thêm quy trình hạch toán ghi thu ghi chi Tại đây.