Điều chỉnh tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tài sản cố định >

Điều chỉnh tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

 

Khi đơn vị thực hiện sửa chữa lớn tài sản làm thay đổi nguyên giá, hao mòn của tài sản thì phải làm thế nào

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oTrong năm, khi có phát sinh các nghiệp vụ đánh giá tài sản làm thay đổi thông tin, giá trị, số năm sử dụng của tài sản, cán bộ quản lý tài sản tại đơn vị cần ghi nhận lại các thông tin thay đổi đó và lập các báo cáo kê khai thay đổi thông tin tương

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oTrường hợp Nguyên giá mới > Nguyên giá cũ

Nợ TK 211 - Số tiền chênh lệch

Có TK 466 - Số tiền chênh lệch

oTrường hợp Nguyên giá mới > Nguyên giá cũ

Nợ TK 466 - Số tiền chênh lệch

Có TK 211 - Số tiền chênh lệch

Hướng dẫn ghi sổ kế toán khi sửa chữa lớn tài sản

1.Đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.vn do MISA cung cấp

 Xem phim hướng dẫn:

 

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

           

    Trước hết đơn vị cần kiểm tra thao tác kết nối với phần mềm QLTS.VN do MISA cung cấp bằng cách xem chi tiết Tại đây.

o Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\đánh giá lại tài sản. Chương trình hiển thị màn hình Chọn tài sản đánh giá lại TSCĐ hiển thị danh sách các tài sản được đánh giá lại của các chứng từ có ngày chứng từ nằm trong khoảng thời gian nhất định.

clip0043

oChọn dòng tài sản lấy về hạch toán. Bấm Thực hiện. Chương trình căn cứ vào phương thức và nguồn hình thành tài sản tự động sinh chứng từ hạch toán. Tương ứng với mỗi chứng từ hạch toán trên QLTS.VN, chương trình sẽ sinh thành 1 chứng từ trên MIMOSA với số chứng từ tương ứng.

clip0044

oBấm Kết thúc để hoàn tất quá trình đánh giá lại.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, chứng từ sinh ra sẽ không thể ghi sổ được do chương trình không có căn cứ để tự động sinh thông tin tiểu mục cho các dòng hạch toán. Để thực hiện ghi sổ, thực hiện sửa chứng từ, cập nhật các thông tin cần thiết. Thao tác thực hiện như sau:

oTrên màn hình danh sách Tài sản cố định, chọn Chứng từ đánh giá lại cần cập nhật, bấm Sửa. Chương trình hiển thị màn hình sửa chứng từ đánh giá lại Tài sản cố định.

clip0045

oCập nhật lại các thông tin cần thiết, bấm Cất.

2.Đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.VN

 

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

oVào phân hệ TCSĐ, nhấp phải vào Đánh giá lại , chọn Đánh giá lại.

_img247

oChương trình hiển thị chứng từ đánh giá lại. (như hình vẽ)

R21-TS08

 

oTrong phần thông tin chung, anh/chị chọn tài sản muốn đánh giá lại chương trình tự động hiển thị thông tin về TS trong phần “ Thông tin cũ ”

oNhập thông tin điều chỉnh của TS ( đó là các thông tin mới sau khi đã đánh giá lại TS) như : Nguyên giá (Nhập nguyên giá mới sau khi đánh giá); số năm sử dụng, tỷ lệ hao mòn…. ( nếu có ).

oPhần chứng từ.

Ngày CT: Là ngày của chứng từ đánh giá lại

Ngày HT: để trùng ngày chứng từ.

Số chứng từ: chương trình tự động nhảy, đơn vị có thể sửa lại theo yêu cầu.

oNhấn nút hạch toán, Chương trình tự động hiển thị 2 dòng chứng từ, điền vào những tài khoản còn thiếu.

oChọn chương- nguồn – khoản – tiểu mục – cấp phát – nghiệp vụ tương ứng.

oKiểm tra lại thông tin, nhấn Cất.

Lên đầu trang