Tính hao mòn tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tài sản cố định >

Tính hao mòn tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

 

Cuối năm theo quy định tôi phải tính hao mòn tài sản, tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oCác tài sản sử dụng tại đơn vị, cần được tính hao mòn hoặc trích khấu hao theo từng kỳ

oVới các tài sản sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, cần thực hiện tính hao mòn vào thời điểm cuối năm.

oCăn cứ vào Bảng tính hao mòn tài sản, kế toán thực hiện hạch toán hao mòn tài sản trên tổng giá trị hao mòn

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNợ TK 466 - Giá trị hao mòn

oCó TK 214 - Giá trị hao mòn

Tôi có tài sản dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tôi phải làm gì để tính khấu hao tài sản?

Hướng dẫn tính hao mòn tài sản

1.Đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.vn do MISA cung cấp

 Xem phim hướng dẫn:

 

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

    Trước hết đơn vị cần kiểm tra thao tác kết nối với phần mềm QLTS.VN do MISA cung cấp bằng cách xem chi tiết Tại đây.

oVào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Tính hao mòn tài sản. Chương trình hiển thị màn hình Chọn tài sản Tính hao mòn TSCĐ hiển thị danh sách các tài sản được Tính hao mòn của các chứng từ có ngày chứng từ nằm trong khoảng thời gian nhất định.

clip0051

oChọn dòng tài sản lấy về hạch toán. Bấm Thực hiện. Chương trình căn cứ vào phương thức và nguồn hình thành tài sản tự động sinh chứng từ hạch toán. Tương ứng với mỗi chứng từ hạch toán trên QLTS.VN, chương trình sẽ sinh thành 1 chứng từ trên MIMOSA với số chứng từ tương ứng.

clip0047

o Bấm Kết thúc để hoàn tất quá trình Tính hao mòn.

oTrên màn hình danh sách Tài sản cố định, chọn Chứng từ Tính hao mòn cần cập nhật, bấm Sửa. Chương trình hiển thị màn hình sửa chứng từ Tính hao mòn Tài sản cố định.

clip0052

oCập nhật lại các thông tin cần thiết, bấm Cất.

2.Đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.vn

 

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

oVào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Tính hao mòn, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới chứng từ Hao mòn tài sản cố định.

oThực hiện thao tác tính hao mòn và nhập những thông tin cần thiết vào chứng từ hao mòn TSCĐ.

oThao tác nhập và chỉnh sửa chứng từ tính hao mòn TSCĐ, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

oVào ngày 31/12/2011 đơn vị tính hao mòn các TSCĐ.

oVào phân hệ TSCĐ, Nhấp phải vào Tính Hao mòn, chọn “ Tính hao mòn”

_img250

oChương trình tự động tính hao mòn của toàn bộ những TSCĐ mà đơn vị đã khai báo vào chương trình MISA nhưng TSCĐ đó phải còn thời gian sử dụng.

R21-TS09

oKiểm tra lại thông tin, rồi nhấn Cất.

Lên đầu trang