Phân bổ nguồn trả lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Hạch toán chi phí lương >

Phân bổ nguồn trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

oĐối với đơn vị có thu, tại tháng xác định được số thu dùng để trả lương, sử dụng nguồn thu của đơn vị để trả lương, phần lương còn lại, vẫn tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách để chi trả.

oĐối với đơn vị trả lương từ cả nguồn ngân sách thường xuyên và nguồn cải cách tiền lương, các khoản lương được chi trả từ hai nguồn đều được phân bổ theo cùng tỷ lệ.

oTại tháng xảy ra một trong hai nghiệp vụ này, NSD phải thực hiện phân bổ nguồn trả lương ngay khi hạch toán chi phí lương.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

oTrên màn hình Bảng lương, chọn Phân bổ nguồn, xuất hiện hộp hội thoại:

R24-9

 

oChọn khoản lương cần phân bổ

oNhấn chuột phải chọn thêm dòng

oTiếp tục chọn nguồn tương ứng cho từng dòng và tỷ lệ phân bổ hoặc số tiền tương ứng với nguồn đó

oSau khi phân bổ xong thực hiện cất để lưu lại phân bổ

oNếu trong tháng tiếp theo lương cán bộ vẫn được lấy từ nhiều nguồn như tháng trước thì khi phân bổ anh/chị chọn thực hiện phân bổ dựa tên bảng lương đã phân bô  => sau đó nhấn "Phân bổ" chương trình sẽ tự động lấy thông tin phân bổ từ bảng lương trước đó lên.

R24-10

oAnh/chị kiểm tra lại các thông tin trong bảng phân bổ => nhấn Cất

oSau khi cất bảng lương => thực hiện hạch toán chi phí lương như bình thường

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.