Nộp thuế TNCN

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Nộp thuế TNCN >

Nộp thuế TNCN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Thực hiện nộp thuế cho cơ quan thuế (trước ngày 20 của tháng tiếp theo - trường hợp đơn vị kê khai thuế tạm tính tháng, trước ngày 30 tháng đầu tiền quý tiếp theo - trường hợp đơn vị kê khai tạm tính quý, trước ngày thứ 90 của năm tiếp theo - trường hợp đơn vị chỉ quyết toán thuế năm).

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp thế TNCN, xuất hiện màn hình Nộp các khoản đóng góp:

NopTNCN

 

-Xác định kỳ nộp thuế
-Bấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động tính số tiền thuế phải nộp.
-Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt
-Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.
-Nhấn chọn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc nộp thuế. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

Xem thêm

Chuyển khoản kho bạc nộp thuế TNCN

Chi tiền gửi nộp thuế TNCN

Phiếu chi nộp thuế TNCN

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.