Nhập kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư, Hàng hóa >

Nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhập kho cho phép NSD nhập kho vật tư, hàng hóa để theo dõi và hạch toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Vật tư, hàng hóa muốn nhập kho.

-       Kích chuột phải chọn “Nhập kho”, sau đó lựa chọn hình thức nhập kho phù hợp.

Xem thêm

Nhập mua bằng tiền mặt

Nhập mua bằng tiền gửi

Nhập mua qua chuyển khoản

Nhập mua chưa thanh toán

Nhập khác

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.