Xuất kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Vật tư, Hàng hóa >

Xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xuất kho cho phép NSD xuất vật tư, hàng hóa để đưa vào sử dụng đồng thời theo dõi và hạch toán chi tiết về vật tư, hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Vật tư, hàng hóa muốn xuất kho.

-       Kích chuột phải chọn “Xuất kho”.

Xem thêm

Xuất bán thu tiền mặt

Xuất bán thu tiền gửi

Xuất bán chưa thanh toán

Xuất khác

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.