Phiên bản R23

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R23

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R23

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi in Giấy rút dự toán, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng lưu lại được thông tin bổ sung đã nhập trước đó 

oNghiệp vụ: Khi in Giấy rút dự toán, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kế toán đã nhập các thông tin bổ úng tuy nhiên, sau khi đóng chứng từ thực hiện in lại thì chương trình không lưu được các thông tin vừa nhập dẫn đến kế toán phải nhập lại thông tin này => Mong muốn sau khi nhập thông tin bổ sung thì lần in sau chương trình tự động lưu lại các thông tin này.

oCách thực hiện: Khi in Giấy rút dự toán, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng..., phần mềm tự động lưu và hiển thị lại các thông tin đã nhập trước đó. Cụ thể:

Lưu lại các thông tin theo từng chứng từ: Số CKC, HĐK, mã NDKT, KBNN hạch toán khoản thu, Phát hành séc, Thông tin bổ sung... để với mỗi chứng từ cần xem lại hoặc in lại, kế toán không cần phải nhập lại.

Lưu lại thông tin tab Thanh toán

Lưu lại các thông tin theo lần in gần nhất của từng loại chứng từ: Tên đơn vị (Người nộp thuế); Mã số thuế, Cơ quan quản lý thu... để khi thêm mới chứng từ, kế toán không cần nhập lại.

luu C2-02

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn sắp xếp lại số chứng từ chọn được loại chứng từ " Ghi tăng tài sản cố định" để sắp xếp tất cả các loại chứng từ tự động

oNghiệp vụ: Trước khi in chứng từ, sổ Tài sản cố định, kế toán có nhu cầu sắp xếp lại số chứng từ ghi tăng TSCĐ, để đảm bảo số chứng từ được liên tục và thống nhất.

oCách thực hiện:

Vào Tiện ích\ Sắp xếp lại số chứng từ, chọn thời gian, chọn Loại chứng từ là "Ghi tăng tài sản cố định"

sap xep ghi tang

Thực hiện sắp xếp lại số chứng từ đối với loại Ghi tăng tài sản cố định tương tự như các loại chứng từ khác, chi tiết vui lòng xem tại đây.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn in được chứng từ phiếu nhập kho, xuất kho (2 liên) để tiết kiệm giấy in

oNghiệp vụ: Khi in chứng từ nhập kho, xuất kho, kế toán có nhu cầu in mẫu 2 liên, để đối với các chứng từ nhập, xuất kho có phát sinh chi tiết ít, thì tiết kiệm được giấy in trong quá trình in.

oCách thực hiện:

Sau khi nhập chứng từ nhập kho, xuất kho, kế toán vào In, chọn mẫu C20-HD Phiếu nhập kho  (mẫu 2 liên) đối với phiếu nhập, hoặc C21-HD Phiếu xuất kho (mẫu 2 liên) đối với phiếu xuất.

PNK-2 lien         PXK-2lien

Mẫu phiếu nhập kho, xuất kho 2 liên đáp ứng in 2 liên trên 1 trang A4 đối với các chứng từ có phát sinh từ 3 dòng trở xuống (Số dòng được tính là số diễn giải in ra)

Mẫu phiếu nhập kho, xuất kho 2 liên áp dụng trên tất cả các giao diện đang in được phiếu nhập kho, xuất kho trên phần mềm.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in biên bản kiểm kê tài sản cố định thông tin Ban kiểm kê lưu lại được theo lần nhập gần nhất để công việc nhanh và thuận tiện 

oCách thực hiện: Khi in Biên bản kiểm kê lần đầu, người dùng nhập thông tin Ban kiểm kê ở hộp tham số báo cáo. Từ lần in sau, khi tích đúp Biên bản kiểm kê để chọn tham số, thông tin Ban kiểm kê lưu lại danh sách đã nhập của lần in gần nhất.

ban kiem ke

oChức năng này áp dụng cho 3 mẫu biên bản kiểm kê:

C23-HD Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, dụng cụ, hàng hóa

Biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ

Biên bản kiểm kê tài sản cố định.

hmtoggle_plus1Cho phép Ẩn/Hiện cột Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc trên Phiếu xuất kho 

oNghiệp vụ:

Theo thông tư 61, trên Bảng kê chứng từ thanh toán, kế toán cần điền đầy đủ thông tin số Hóa đơn, ngày hóa đơn của từng chứng từ để thực hiện lập bảng kê gửi Kho bạc. Do đó giao diện nhập liệu chi tiết bổ sung thêm cột Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc, tương ứng với Số hóa đơn, ngày hóa đơn.

Trong nhiều loại chứng từ, các thông tin Số chứng từ gốc, ngày chứng từ gốc là không cần thiết phải nhập liệu. Việc hiển thị 2 cột trên giao diện nhập liệu gây bất tiện cho người dùng. Phiên bản này cho phép người dùng có thể tùy chỉnh ẩn/ hiện các cột Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc trên tất cả các giao diện nhập liệu, đáp ứng nhu cầu từng đơn vị.

oCách thực hiện:

Khi thêm mới chứng từ, người dùng đặt chuột phải vào giao diện nhập liệu chi tiết, chọn Ẩn/hiện cột.

anhien cot

Tại cửa sổ Tùy biến cột, người dùng có thể thực hiện tích hiển thị hoặc bỏ tích hiển thị đối với các cột Số chứng từ gốc, ngày chứng từ gốc. Sau đó nhấn Đồng ý.

anhien cot 2

Việc thực hiện ẩn/hiện chỉ cần thực hiện 1 lần trên mỗi loại chứng từ. Các chứng từ được thêm sau đó sẽ hiển thị theo mặc định ẩn/hiện của chứng từ được thêm mới liền trước.

Đối với các loại chứng từ sau: Từ phiên bản R22 trở về trước mặc định hiển thị 2 cột, sau khi chuyển đổi lên phiên bản R23, giao diện nhập liệu chi tiết mặc định ẩn 2 cột. Để hiển thị 2 cột, người dùng cần mở chứng từ, thực hiện thao tác hiện 2 cột như hướng dẫn ở trên.

1.Phiếu chi mua vật tư hàng hóa

2.Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa

3.Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

4.Hóa đơn mua hàng

5.Xuất kho

Lên đầu trang