Tài liệu HDSD của phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 gồm những mục gì?

Navigation:  Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu HDSD >

Tài liệu HDSD của phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 gồm những mục gì?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tài liệu này gồm các nội dung sau:

 

 

STT

Nội dung tài liệu

Mục đích

1

Giới thiệu MISA Mimosa.NET 2014

Giới thiệu tổng quan đây là sản phẩm gì? Ai dùng? Và để đáp ứng nghiệp vụ gì?

2

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Hướng dẫn từng bước để cài đặt phần mềm

3

Các bước bắt đầu sử dụng phần mềm

Giúp anh/chị dễ dàng biết được cần phải chuẩn bị các dữ liệu gì? phải qua các thao tác như thế nào để có thể sử dụng được phần mềm

4

Hướng dẫn tác nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện nghiệp vụ trên phần mềm

5

Tra cứu tính năng của sản phẩm

Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện một chức năng trên phần mềm

6

Những câu hỏi thường gặp

Đưa ra các tình huống, các khó khăn vướng mắc nổi trội mà anh/chị thường gặp phải khi sử dụng phần mềm và hướng dẫn cách xử lý.

7

Khi có vướng mắc thì liên hệ với MISA thế nào?

Giúp anh/chị biết được phải liên hệ cho ai? thông qua công cụ nào khi cần

8

So sánh tính năng giữa MISA Mimosa.NET 2014 và MISA Mimosa.NET 2012

Giúp anh/chị biết được những điểm cải tiến của phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 so với phần mềm MISA Mimosa.NET 2012, từ đó sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 hiệu quả.

9

Lịch sử phát triển sản phẩm

Giúp anh/chị biết được các phiên bản sản phẩm đã phát hành và các tính năng đáp ứng thêm trong từng phiên bản.