Khi mức lương tối thiểu và quy định lương thay đổi

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng > Các trường hợp đặc biệt >

Khi mức lương tối thiểu và quy định lương thay đổi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Xem phim hướng dẫn

 

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oChương trình đã mặc định sẵn mức lương tối thiểu, số ngày làm việc trong tháng, tỷ lệ đóng bảo hiểm, quy định về thuế. Trong trường hợp quy định về lương thay đổi thì anh/chị vào Quy định lương thuế, bảo hiểm để thực hiện cập nhật lại.

oKhi chính sách có sự thay đổi về Mức lương tối thiểu, mức đóng bảo hiểm thì anh/chị vào Danh mục\Quy định lương thuế bảo hiểm để cập nhật lại các thông tin này

oSau khi khai báo xong thay đổi về quy định lương, thuế, bảo hiểm => anh/chị thực hiện lập bảng tính lương hàng tháng.

R21-27

oNgoài ra anh/chị cũng có thể khai báo thêm các thông tin sau:

Tỷ lệ làm thêm, làm đêm

Thông tin thuế thu nhập cá nhân

oTrên giao diện này chương trình cũng hỗ trợ anh/chị tùy chọn cách hạch toán các khoản giảm trừ vào lương. Thông thường thì các khoản giảm trừ sẽ được trừ vào chính khoản lương đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đơn vị không cần quản lý chi tiết, chỉ cần quản lý số khấu trừ đó vào lương ngạch bậc/lương hợp đồng của cán bộ thì anh/chị tích chọn vào tùy chọn này.

o Sau khi khai báo xong thay đổi về quy định lương, thuế, bảo hiểm => anh/chị thực hiện lập bảng tính lương hàng tháng, chi tiết xem tại đây

 

Lên đầu trang