Khi có phát sinh thêm khoản lương mới

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng > Các trường hợp đặc biệt >

Khi có phát sinh thêm khoản lương mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

 Xem phim hướng dẫn

         

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oTùy vào loại hình đơn vị chương trình đã mặc định sẵn các khoản lương theo loại hình đơn vị đó. Trường hợp khi khai báo cán bộ anh/chị thấy chưa có khoản lương đó thì xảy ra một trong hai trường hợp

hmtoggle_plus1Khi khoản lương chưa có trong chương trình

oKhi cán bộ đơn vị được hưởng khoản lương chưa có trong chương trình thì anh/chị phải thêm mới khoản lương. Ví dụ: cán bộ được hưởng lương phụ cấp cấp ủy nhưng trên danh sách khoản lương chưa có khoản lương này

oVào màn hình danh sách Khoản lương, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

sua kl

oNhập Mã và Tên khoản lương.

oChọn Loại khoản lương là Thu nhập thường xuyên, Khấu trừ thường xuyên, Thu nhập không thường xuyên, Khấu trừ không thường xuyên tương ứng với tính chất của khoản lương.

Trường hợp khoản lương là khoản thu nhập thường xuyên hoặc khoản thu nhập không thường xuyên

oĐánh dấu Tính thuế TNCN với các khoản thu nhập chịu thuế

oĐánh dấu Tính BHXH, Tính BHYT, Tính BHTN, Tính KPCĐ với các khoản thu nhập được sử dụng làm căn cứ tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn

oTại nhóm "Không tính lương khi nghỉ", nếu tích vào "Nghỉ không lương" thì cán bộ sẽ không được hưởng khoản lương này khi nghỉ không lương. Nếu tích vào "Nghỉ ốm" thì cán bộ sẽ không được hưởng khoản lương này khi nghỉ ốm.

oLà lương ngạch bậc/lương hợp đồng: Những khoản lương nào là lương hợp đồng hoặc lương ngạch bậc thì tích chọn vào tùy chọn này. Khi khoản lương được xem là lương hợp đồng hoặc ngạch bậc thì khi phát sinh các khoản khấu trừ không thường xuyên, thuế thì chương trình sẽ trừ các khoản khấu trừ vào khoản lương được chọn là lương ngạch bậc/lương hợp đồng.

oĐược hưởng khi nghỉ thai sản: Đối với khoản lương mà cán bộ nghỉ thai sản thì tích chọn "Được hưởng khi nghỉ thai sản"

Trường hợp khoản lương là khoản khấu trừ thường xuyên hoặc khoản khấu trừ không thường xuyên, đánh dấu Tính thuế TNCN với các khoản được khấu trừ khi tính thuế.

oThiết lập Công thức tính cho khoản lương đối với các khoản lương được xác định dựa trên các khoản lương đã có.

oNhấn nút <<Cất>> để lưu Ngạch lương mới.

 

hmtoggle_plus1Khoản lương đã có nhưng bị tích chọn là không sử dụng

oKhi khai báo cán bộ anh/chị thấy chưa có khoản lương mà vào danh mục khoản lương thấy tồn tại khoản lương đó thì anh/chị tích đúp chuột vào khoản lương đó và bỏ tích chọn "Không sử dụng"

ksd kl

oNhấn nút <<Cất>> để lưu lại thay đổi

 

oSau khi khai báo khoản lương kế toán được hưởng -> anh/chị vào danh mục cán bộ thực hiện khai báo khoản lương cán bộ được hưởng, chi tiết xem tại đây

oSau khi cá báo cán bộ anh/chị thực hiện lập bảng tính lương hàng tháng, chi tiết xem tại đây

 

Lên đầu trang