Khởi động MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > MISA Mimosa.NET 2014 Exporter >

Khởi động MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

-       Nhấn nút Start, Chọn mục Programs.

-       Chọn tiếp MISA Mimosa.NET 2014.

-       Nhấn chọn MISA Mimosa.NET 2014 Exporter.

image1169

Người sử dụng tiến hành xuất khẩu dữ liệu kế toán thông qua 4 bước sau:

Bước 1: Chọn nguồn

Bước 2: Chọn dữ liệu

Bước 3: Chọn đích xuất khẩu

Bước 4: Thực hiện xuất khẩu

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.