Khi phát sinh khoản ủng hộ khấu trừ trừ trực tiếp vào lương

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương hàng tháng > Các trường hợp đặc biệt >

Khi phát sinh khoản ủng hộ khấu trừ trừ trực tiếp vào lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Nghiệp vụ:

oCác khoản khấu trừ như ủng hộ đồng bào bão lũ, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, ... được coi là khoản khấu trừ không thường xuyên

oKhoản khấu trừ này có thể sẽ khấu trừ vào lương hoặc không vào lương nhưng sẽ ảnh hưởng đến tổng  khấu trừ khi tính thuế TNCN. Vì vậy anh/chị cần khai báo vào bảng khấu trừ không thường xuyên trên phần mềm

oAnh/chị thực hiện khai báo khoản thu nhập không thường xuyên kế toán thực hiện lập bảng lương tháng đó.

Hướng dẫn

Xem phim hướng dẫn:

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Để nhập được khoản khấu trừ không thường xuyên, anh/chị vào phân hệ Tiền lương\Khấu trừ không thường xuyên thêm mới bảng thu nhập không thường xuyên.

oNếu khoản khấu trừ được trả cùng lương thì tích chọn "Trả cùng lương", nếu không thì bỏ tích

oLưu ý: Trường hợp khoản khấu trừ không thực hiện trừ vào lương thì kế toán phải tự hạch toán bút toán xác định chi phí và thanh toán khoản khấu trừ đó. Việc khai báo trên chương trình nhằm mục địch xác định tổng khấu trừ khi tính thuế.

oĐể nhập liệu khoản khấu trừ không thường xuyên của cán bộ có hai trường hợp

hmtoggle_plus1Đã có danh sách khấu trừ lương cán bộ trên excel

oTrên giao diên khấu trừ không thường xuyên anh/chị chọn Nhập khẩu

R21-29

 

oAnh/chị thực hiện nhập khẩu danh sách cán bộ bị trừ khoản khấu trừ không thường xuyên, chi tiết xem tại đây

hmtoggle_plus1Chưa có danh sách khấu trừ lương cán bộ trên excel

oTrên giao diên Thu nhập không thường xuyên anh/chị chọn "Chọn cán bộ"

R21-30

 

oAnh/chị thực hiện nhập số liệu khấu trừ không thường xuyên cho từng cán bộ. Chi tiết hướng dẫn xem tại đây

o Sau khi khai báo khấu trừ không thường xuyên kế toán thực hiện tính lương cho tháng đó, chi tiết xem tại đây

 

Lên đầu trang