Chương

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Trong phần này, NSD khai báo và thiết lập các Chương ngân sách được sử dụng trong đơn vị.

Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2014 cho phép một đơn vị có thể hạch toán một hay nhiều Chương trong cùng một DLKT. Khi hạch toán chọn thông tin về Chương tương ứng với nghiệp vụ kế toán phát sinh, hệ thống sẽ tự động tổng hợp báo cáo theo từng Chương hoặc tổng hợp tất cả các Chương được sử dụng trong đơn vị.

image97

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương hoặc kích chuột vào biểu tượng Chương trên sơ đồ quy trình của phân hệ Kho bạc, xuất hiện danh sách các Chương. Tại màn hình danh sách Chương, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Chương bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần)

Ngoài ra, để hiển thị một Chương NS nào đó trong danh sách Chương ở màn hình nhập liệu các nghiệp vụ phát sinh, NSD nhấn chọn Chương đó trên màn hình danh sách Chương, kích chuột phải và chọn Sử dụng. Ngược lại khi không muốn hiển thị một Chương ngân sách nào đó thì NSD nhấn chọn Chương liên quan trên màn hình danh sách Chương, kích chuột phải và chọn Không sử dụng.