Công cụ dụng cụ

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD khai báo danh sách các CCDC chi tiết để sử dụng trong quá trình hạch toán.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Công cụ, dụng cụ, xuất hiện màn hình Công cụ dụng cụ gồm các phần sau:

-       Cây Loại công cụ dụng cụ: Cho phép NSD thiết lập các loại CCDC khác nhau để quản lý các CCDC một cách khoa học. Tại cây thư mục này, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In bằng cách kích chuột phải và chọn các chức năng tương ứng. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến trên màn hình.

-       Danh sách công cụ dụng cụ: Tại đây NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh CCDC bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ); nhập kho, xuất kho CCDC trực tiếp tại màn hình danh sách CCDC (Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm trên phiếu nhập kho, phiếu xuất kho tham khảo phần Cập nhật chứng từ phát sinh của Kế toán vật tư, hàng hóa, CCDC).

NSD cần khai báo Loại CCDC trước khi khai báo các CCDC chi tiết thuộc loại đó.