Định khoản tự động

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Tài khoản >

Định khoản tự động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

MISA Mimosa.NET 2014 đã thiết lập sẵn các định khoản tự động nhằm giúp NSD giảm thiểu các thao tác khi nhập chứng từ kế toán phát sinh và dễ dàng thực hiện việc định khoản. NSD đơn giản chỉ cần cập nhật số liệu còn hệ thống sẽ tự động định khoản theo những định khoản đã được thiết lập sẵn trong hệ thống. NSD cũng có thể thêm mới, sửa đổi các tự động định khoản sao cho phù hợp với đơn vị.

image95

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động, xuất hiện màn hình Định khoản tự động. Tại màn hình Định khoản tự động, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.