Kho

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD khai báo danh sách các kho quản lý vật tư, hàng hóa hay CCDC một cách chi tiết.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Kho hoặc kích chuột vào biểu tượng Kho trên sơ đồ quy trình của phân hệ Vật tư, hàng hóa, CCDC; phân hệ Mua hàng hay Bán hàng. Tại màn hình Kho, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh các Kho bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).

Một kho có thể quản lý nhiều vật tư và ngược lại một vật tư có thể được quản lý ở nhiều kho.