Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

8 Nội dung

Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào có 04 nhóm:

-       Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT.

-       Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT.

-       Hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và không chịu thuế  GTGT.

-       Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư.

NSD có thể thêm mới, sửa đổi danh sách nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào cho phù hợp với các nghiệp vụ tài chính kế toán phát sinh ở đơn vị.

8 Cách thực hiện

Vào menu Danh mục\Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc kích chuột vào biểu tượng Nhóm HHDV mua vào trên sơ đồ quy trình của phân hệ Thuế, xuất hiện màn hình Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào. Tại màn hình Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp và In. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm chi tiết tham khảo phần Hệ thống tài khoản.

Ngoài các chức năng trên, MISA Mimosa.NET 2014 còn cho phép NSD thêm nhanh Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào bằng chức năng Nhân bản (tham khảo phần Sao chép chứng từ).

Khi nhập chứng từ phát sinh liên quan đến thuế đầu vào trên các phân hệ, nếu NSD chọn 01 trong 04 nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào thì khi lên Bảng kê thuế GTGT đầu vào chứng từ sẽ lên tương ứng với 01 trong 04 nhóm đã chọn.