Thông tin đơn vị

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Thông tin đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập các thông tin về đơn vị sử dụng ngân sách.

image1099

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã đơn vị

Mã của đơn vị

Tên đơn vị

Tên của đơn vị (Thông tin được tự động lấy từ Giấy phép sử dụng. NSD không được phép sửa)

Địa chỉ

Địa chỉ của đơn vị (Thông tin được tự động lấy từ Giấy phép sử dụng. NSD không được phép sửa)

Đơn vị chủ quản

Tên đơn vị chủ quản của đơn vị (Thông tin được tự động lấy từ Giấy phép sử dụng. NSD không được phép sửa)

Mã ĐBHC

Mã địa bàn hành chính

Mã số thuế

Mã số thuế của đơn vị

Điện thoại

Số điện thoại của đơn vị

Fax

Số fax của đơn vị

Số TK ngân hàng

Số tài khoản tiền gửi ngân hàng của đơn vị sử dụng

Kho bạc

Khai báo các thông ngầm định về Kho bạc mà đơn vị có tài khoản

Số tài khoản

Số tài khoản kho bạc của đơn vị. Trong trường hợp tài khoản kho bạc chưa có trong hệ thống, NSD có thể nhấn nút image682 để thêm mới trực tiếp tại đây.

Tên kho bạc

Tên kho bạc nơi mở tài khoản

Địa chỉ

Địa chỉ của kho bạc

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Nhập Mã đơn vị, Mã số thuế, Điện thoại, Fax (nếu có).

-       Lựa chọn thông tin về kho bạc.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

MISA Mimosa.NET 2014 cho phép NSD sửa tên của đơn vị và khi in Giấy rút dự toán ngân sách theo Quyết định 120/2008/QĐ-BTC thông tin sẽ được lấy tại phần này.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Sao lưu

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.