Sao lưu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Hệ thống > Tùy chọn >

Sao lưu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Cho phép thiết lập chế độ sao lưu tự động khi kết thúc chương trình.

image1107

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Sao lưu

Tùy chọn về chế độ sao lưu tự động

Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình

Hệ thống sẽ tự động sao lưu dữ liệu mỗi khi NSD kết thúc chương trình

Không tự động sao lưu

Hệ thống sẽ không tự động sao lưu, NSD cần thực hiện chức năng sao lưu khi cần thiết

Thư mục sao lưu

Đường dẫn tới thư mục sao lưu, ngầm định là D:\MISA Mimosa.NET 2014 Backup\

Áp dụng

Lưu những thay đổi vừa thiết lập mà không đóng hộp hội thoại

Đồng ý

Đóng hộp hội thoại và lưu những thay đổi vừa thiết lập

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại mà không lưu những thay đổi vừa thiết lập

-       Tích chọn tự động sao lưu hoặc không tự động sao lưu tùy theo nhu cầu của đơn vị. Nếu chọn tự động sao lưu, kích chuột vào nút image1108 nếu muốn thay đổi đường dẫn mặc định.

-       Nhấn nút <<Áp dụng>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác, hoặc nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và đóng hộp hội thoại.

Nếu chọn chế độ “Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình”, mỗi khi NSD kết thúc chương trình hệ thống sẽ hỏi có muốn sao lưu dữ liệu trước khi kết thúc hay không.

Xem thêm

Tùy chọn của tôi

Tùy chọn chung của đơn vị

Thông tin đơn vị

Định dạng số chung

Định dạng số tiền

Báo cáo

Người ký

Thiết lập ngầm định

Nghiệp vụ

Kho bạc

Quản lý Kho

Lương

Hạch toán thuế GTGT

Đọc số tiền bằng chữ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.